Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2011

uczuciodajnia
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili
— Sokrates
Reposted fromdried dried
uczuciodajnia
uczuciodajnia
your secret.
Reposted fromdried dried
uczuciodajnia
uwielbiam Cię w sposób, którego nie umiem sprecyzować.
Reposted frompeace peace viaMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
uczuciodajnia
uczuciodajnia
8893 d7ce
Reposted fromretaliate retaliate viapuzzle puzzle
uczuciodajnia
0170 effd
"idę sobie do domu, no i spotkałem dwa jeże, i one się tego... całowały!"
jeżyki mają to do siebie, że się dobrze kojarzą!

February 08 2011

uczuciodajnia
Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań.
— Agnieszka Osiecka: Szpetni czterdziestoletni
Reposted fromkropki kropki viainmybetterworld inmybetterworld
uczuciodajnia
Tylko z Tobą mogę podbić świat! 
Reposted fromjoda joda viainmybetterworld inmybetterworld
uczuciodajnia
Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie.
— Jan Twardowski
Reposted frommorning-star morning-star
uczuciodajnia
1145 4243
Reposted frommorning-star morning-star
uczuciodajnia
0816 6a96
Reposted frommorning-star morning-star
uczuciodajnia

[...] codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy.

— Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Reposted frommorning-star morning-star
uczuciodajnia
1382 1e18
Reposted fromEpicurus Epicurus viajoohnny joohnny
uczuciodajnia
6635 f03e
Reposted fromtwice twice viajoohnny joohnny
uczuciodajnia
4364 1f38
uczuciodajnia
6801 b426
Reposted fromsavor savor viapuzzle puzzle
uczuciodajnia
8517 5c90
Reposted frombutterfly1 butterfly1 viapuzzle puzzle

February 06 2011

uczuciodajnia
Nie zaczynaj dzisiejszego dnia od rozpamiętywania wczorajszych zmartwień.
— Phil Bosmans "Słoneczne Promyki Przyjaźni"

February 05 2011

uczuciodajnia
Od myślenia nic się nie zmieni.
— just do something!
Reposted frommerit merit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl